Александра Йорданова Христова

Александра Йорданова Христова
Дата на раждане: 26 март 1976 година
Семейно положение: Има едно дете – Александър, роден 2005 година.
Образование: Висше – Бакалавър „Публична Администрация“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.
– Магистър, „Счетоводство и контрол“, УНСС град София.
Месторабота: Счетоводна фирма, заместник-главен счетоводител.
Местоживеене: София
Политическа дейност:
– Член на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
– Член на Социалдемократическо младежко сдружение – СДМС „Д-р Петър Дертлиев“ от 2000 година.
– Член на Социалдемократическата конфедерация на жените – СДКЖ от 2000 година.
– Член на Градския комитет на Софийската градска организация  на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ от 2004 година до 2009 година.
– Член на Националния комитет на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ от 2004 година.
– Член на Управителния съвет на Фондация „Д-р Петър Дертлиев“ от 2006 година
– Член на Изпълнителното бюро на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ от 2009 година.
– Изпълнителен директор на Фондация „Петър Анастасов“ от 2012 година.
– Първи заместник-председател на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ от 2014 година.